علیرضا خنجری

متخصص رسانه با گرایش تجارت اجتماعی _ مشاور کسب و کارهایی که در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند

علیرضا خنجری

متخصص رسانه با گرایش تجارت اجتماعی _ مشاور کسب و کارهایی که در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند

علیرضا خنجری

مشاور کسب و کارهایی که در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند

علیرضا خنجری متخصص رسانه با گرایش تجارت اجتماعی است. برای دریافت اطلاعات کاربردی، تحلیل های اختصاصی و مشاوره در خصوص رسانه و تجارت اجتماعی لطفا به شماره 989216561277+ در واتس اپ پیام دهید